Lisans Program Çıktıları:

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 1. Günümüzün hızla değişen iş ortamında lojistik ve tedarik zinciri operasyonlarındaki bilgi gösterme becerisi  ve  dinamik, gelişen mesleğin zorluklarını karşılamak için bilimsel bir yaklaşım kullanarak yeni bilgi elde edinme yetilerini geliştirme becerisi.
 2. Yapılandırılmamış lojistik yönetimi sorunları çözmek için  veri toplama, sayısal ve analitik yöntemleri kullanarak analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi
 3. İş bilişim teknolojileri kullanarak değer yaratma becerisi
 4. Takımlarda çalışma ve diğerleri ile işbirliği yapma becerisi.
 5. Bireysel çalışma, inisiyatif alma ve bireysel çıkarımlarda bulunma becerisi.
 6. Fikir ve sonuçları  teknik raporlarda sunumlarda ve benzeri ortamlarda etkin biçimde paylaşma becerisi.
 7. İngilizce dilini akıcı kullanarak meslekdaşlarla işbirliği kurma ve lojistik yönetimine dair küresel kaynaklara ulaşabilme ve izleme becerisi.
 8. Uzmanlar ve olmayan kişilerle fikir ve bulguları paylaşmak için ikinci yabancı dilde iletişim becerisi.
 9. Lojistik karar vermenin çevre, iş güvenliği ve sağlığı bağlamları içinde, etik, yasal ve küresel etkilerini tanıma becerisi
 10. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sorunlarını değerlendirmek ve etkinlikle uygulanabilir çözümler geliştirme ve  sunma becerisi.
 11. Ulaşım, envanter ve depo / dağıtım merkezi yönetimi şeklindeki üç temel alan arasındaki ödünleri belirleme, değerlendirme ve uygulanabilir plan ve stratejiler önerebilme becerisi.