Staj Dosyası Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde staj dosyalarını teslim edecek öğrenciler için son teslim günü 11 Ekim 2019’dur. Öğrenciler staj defterlerini imza karşılığında T720 numaralı ofiste Araş. Gör. Burak Çetiner’ e teslim edeceklerdir. Öğrencilerin defterlerini teslim için gelmeden bir gün önce burak.cetiner@yasar.edu.tr adresine mail atıp teslime geleceklerini haber vermesi gerekmektedir.