Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerimizin 7. yarıyıl sonunda zorunlu stajlarını (LTRN020) yapmaları beklenmektedir. Öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştürmek amacıyla planlanan bu stajlar ile;

  • öğrencilerimiz süreçlerin gerçek hayatta nasıl işlediğini görecek
  • kendilerini sektörde nasıl ifade etmeleri gerektiğini öğrenecek
  • sektöre, kişilere, iş ve iş süreçlerine karşı sorumluluklarını ve yapmaları gerekenleri öğreneceklerdir.

Bu stajlar sayesinde öğrencilerimiz sektörü tanıyacak ve kendilerini de sektöre tanıtma fırsatı bulacakları için önemli bir fırsattır.

Öğrencilerimize staj konusunda yol gösterecek belgeler, staj kılavuzları ve raporlar aşağıda öğrencilerimize sunulmuştur.

Staj Yol Haritası

Firma Öneri Formu

Stajyer Değerlendirme Formu

Firma Değerlendirme Formu

GRADING FORM

INTERNSHIP FILE