Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Temel Alan ve program yeterlilikleri ilişkilendirme matrisi aşağıda verilmiştir.

Temel Alan Program
Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1
Beceriler 1
2
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
1
2
3
Yetkinlikler
Öğrenme
1
2
Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal
1
2
3
4
Yetkinlikler
Alana Özgü
1
2
3
4
5

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

BİLGİ: Kuramsal, Olgusal

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

BECERİLER: Bilişsel, Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER:

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.