Tezli Yüksek Lisans için Program Çıktıları:

  1. Mantıksal ve analitik yöntemler uygulayarak lojistik ve tedarik zinciri süreç ve aktivitelerini iyileştirme, satın alma, taşımacılık yönetimi,  stok yönetimi ve depo yönetimi alanlarından en az birinde yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yenilikçi çözümler geliştirme.
  2. Lojistik yönetimindeki bilgiyi geliştiren özgün bir araştırma çalışmasını tamamlanması sürecinde ilgili alandaki bir araştırma probleminin tanımı ve karışık analizi için nicel ve nitel verinin toplanması ve incelenmesi amacıyla bilimsel yöntem ve kuramları seçme ve uygulama.
  3. Bilimsel yöntemler kullanılarak toplanmış verinin işlenmesi için lojistik ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin yeni ve hazırda var olan teknolojileri uzmanlık seviyesinde kullanma.
  4. Yazılı ve sözlü şekilde bilgilerini ifade etme ve profesyonel ve bilimsel konuları çalışma arkadaşlarıyla, yönetimle ve etrafındaki toplumla tartışabilme.
  5. Bir Avrupa dilinde, çalışma arkadaşlarıyla işbirliği yapma; küresel lojistik yönetimi kaynaklarına ulaşma ve onları takip etmeyi sağlayacak düzeyde akıcı olarak iletişim sağlama.
  6. Grup ödevleri ve çalışmalarında grup içi iletişim yeteneklerini edinerek etkin bir grup üyesi olurken ve bireysel sunumlarla liderlik becerilerini sergileme.
  7. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında bağımsız çalışma ve etik ve profesyonel liderlik sergileme.
  8. İş yasamı boyunca kariyerinde sürekli gelişimi ve ilerlemeyi en üst düzeye taşımak için profesyonel iyileşmenin bir parçası olarak kendi kendine öğrenme ve güncelliği koruma konusunda sorumluluk alma.
  9. Lojistik karar vermenin çevre, iş güvenliği ve sağlığı sosyal haklar ve adalet bağlamları içinde, etik, yasal ve küresel etkilerini tanıma.
  10. Lojistik yönetimi ile ilgili yaptığı araştırmaları ve elde ettiği sonuçları akademik şekilde sunabilme.