Tezsiz Yüksek Lisans için Program Çıktıları:

  1. Bir kurumun etkin ve etkili performans sergileyebilmesi için ileri düzey lojistik yönetimi bilgisi, ilke ve uygulamalarını iş ortamına aktarma ve lider rolü üstlenerek kurum için vizyon, amaç ve hedef belirleyebilme.
  2. Lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarını yönetme ve geliştirmek için birden fazla kaynaktan elde edilen bilgiyi uzmanlıkla kullanma, değerlendirme ve kanıt temelli çıkarımlar için sentezleme.
  3. Bitirme projesini tamamlama sürecinde edindiği ‘bilimsel yol izleme’ yeteneği ile bireysel olarak bir araştırma projesi/önerisi hazırlayabilir, ilgili veriyi toplayabilir, projeyi yürütüp rapor hazırlayabilir hale gelme.
  4. Bilimsel yöntemler kullanılarak toplanmış verinin işlenmesi için lojistik ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin güncel teknolojileri uzmanlık seviyesinde kullanma.
  5. Kurumdaki ve tedarik zinciri içindeki birey ve topluluklarla uygun terminolojiyi kullanarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.
  6. Bir Avrupa dilinde etkin iletişim sağlama çalışma arkadaşlarıyla iş birliği yapma ve küresel lojistik yönetimi kaynaklarına ulaşma ve onları takip etme.
  7. Grup ödevleri ve çalışmalarında grup içi iletişim yeteneklerini edinerek etkin bir grup üyesi olurken ve bireysel sunumlarla liderlik becerilerini sergileme.
  8. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında bağımsız çalışma ve etik ve profesyonel liderlik sergileme.
  9. İş yaşamı boyunca kariyerinde sürekli gelişimi ve ilerlemeyi en üst düzeye taşımak için profesyonel iyileşmenin bir parçası olarak kendi kendine öğrenme ve güncelliği koruma konusunda sorumluluk alma.
  10. Lojistik karar vermenin çevre, iş güvenliği ve sağlığı, sosyal haklar ve adalet bağlamları içinde etik, yasal ve küresel etkilerini tanıma.