ARAMIZA YENİ KATILAN BÖLÜM BAŞKANIMIZ: PROF.DR.M.FATİH TAŞGETİREN

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde 2009 yılında Doçent olarak akademik görevine başlamıştır. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Yaşar Üniversitesi’nde Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme (YAGEM) müdürü olarak idari görev yapmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır ve vekâleten bölüm başkanlığını yürütmektedir. Dr. M. Fatih Taşgetiren, uluslararası indeksli makale, kitapta bölüm ve konferans makalesi olarak toplam 108 yayına sahiptir. Google akademik atıf sayısı 4562 ve h-indeksi 32’dir. Journal of Swarm and Evolutionary Computation–Elsevier dergisinin Yardımcı Editörüdür (http://www.journals.elsevier.com/swarm-and-evolutionary-computation/editorial-board). Ayrıca, IEEE CIS Evolutionary Computation Technical Committee üyesidir (http://cis.ieee.org/evolutionary-computation-tc.html).