Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) öğrencilerimizin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Lisans Programı, program yeterlilikleri, TYYÇ ve TAY ilişkilendirilmeleri  hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programları, program yeterlilikleri, TYYÇ ve TAY ilişkilendirilmeleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.