(İngilizce/Türkçe – Tezli/Tezsiz)

Tüketici taleplerinin değişkenliğinin yüksek olduğu, buna bağlı olarak küresel pazarlara sunulması gereken ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttığı günümüzde, tedarik zincirlerinin arasındaki rekabet gittikçe yoğunlaşmakta, yapıları ise gittikçe uzamakta ve karmaşık hale gelmektedir. Gerek tüketici pazarları, gerekse de endüstriyel pazarlar arasındaki değişimleri mümkün kılan lojistik sistemlerinin anlaşılması, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi küresel pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek açısından yüksek önem taşımaktadır. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programları günümüzün bu ihtiyaçlarına yanıt verecek lojistik uzmanlarını yetiştirmeyi ve lojistik alanındaki uygulamalı ve akademik bilgi birikimini artırmayı hedeflemektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programları, analitik yöntemlerle lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini analiz etme ve iyileştirme, yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yenilikçi çözümler geliştirme konularında öğrencilerini kuramsal ve uygulamalı olarak yetiştirerek onların nitelikli bilimsel araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmeye yönelik 2 yıllık bir program sunar. 15 aylık Tezsiz Yüksek Lisans Programları ise lojistik alanına ilişkin kuramsal bilgileri uygulama alanları ile birleştirmek isteyen profesyonellere ileri düzey lojistik yönetimi bilgisi ve uygulamalarını iş ortamına aktarma becerisi kazandırarak profesyonel gelişimlerine ve yöneticilik becerilerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Program bir yandan temel lojistik süreçlerine ilişkin çalışmaları, bir yandan da lojistik alanını etkileyen sürdürülebilir kalkınma, yeşil lojistik, elektronik ticaret gibi yeni akımların lojistik alanına etkilerini farklı yönleri ile mezunlarına aktarmaktadır.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğretim planlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bölümün başvuru ve kabul koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.